24 Ocak 2013 Perşembe

Çatıdan Tarih Çıkmış

Haber için tıklayıveriniz: http://video.ntvmsnbc.com/pinar-selek-konustu.html#catidan-tarih-cikti.html

21 Ocak 2013 Pazartesi

Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Tez Araştırmaları Sempzoyumu Serisi 5

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Tez Araştırmaları Sempzoyumu Serisi 5
29-30 Nisan 2013, ODTÜ Ankara

Arkeoloji’de Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
Nesnel kültür ögelerinin zaman ve mekanda dağılımını anlamak arkeolojik araştırmaların temelini oluşturur. Nesnel kültürün tipolojik analizleri, toplumsal değişimlerin kronolojik bir dizine yerleştirilebilmesini sağlarken, nesnelerin mekanla ilişkilendirilerek incelenmesi, insanın yaşam aktiviteleri sırasında doğal çevresi ve mekanla kurduğu ilişkinin anlaşılabilmesini sağlar. Bu ilişki, çok çeşitli ve birbiriyle bağlantılı ölçeklerdeki mimari ögelerin yanı sıra, yerel ve bölgesel yerleşim dağılımı ölçeklerinde incelenebilir ve geçmişte mekanla ve doğal çevreyle kurulan ilişkilerin aydınlatılmasına yardımcı olur.
Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları arkeolojik verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve yorumlanması için önemli bir araç olmuştur. Günümüzde, arkeolojik çalışmalarda mekansal belgelemenin en yaygın biçimi CBS uygulamaları olduğu gibi, CBS çok daha geniş kapsamlı olarak ele alınabilecek  kültürel miras yönetimi ve korunması çalışmalarında, yeni arkeolojik alanların yer tespitinde, arkeolojik alanların istatistiksel analizlerinde ve modellerinin oluşturulmasında da verimli bir şekilde kullanılmaktadır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı’nın iki yılda bir düzenlediği Tez Çalışmaları Sempozyumu’nun 2013 yılında 28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek toplantısının konusu Arkeoloji’de Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları olacaktır. Sempozyum bu alana katkı sağlayacak tüm bilim dallarına açıktır.  Katılımcıların 250 kelimeyi geçmeyecek bildiri özetlerini 1 Mart 2013 akşamına kadar berciyas@metu.edu.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Değerlendirme sonuçları en geç 5 Mart 2013 akşamına kadar başvuru sahiplerine bildirilecektir.

Middle East Technical University
Graduate Program in Settlement Archaeology Graduate Symposium Series 5
29-30 April 2013, METU Ankara

GIS Applications in Archaeology
Understanding  the distribution of material culture in time and space forms the basis of archaeological studies. While the typological analysis of material culture enables archaeologists to analyse societal changes within a chronological order, the study of artefacts in relation to space reveals the sorts of relationships between human beings and the natural environment as well as constructed space. These relationships can be analysed in a variety of scales ranging from singular to plural units, from domestic to urban space and within local or regional settlement contexts. In the past decade, the collection, storage, analyses and interpretation of archaeological data through the use of GIS applications have become an important tool. Today, while GIS has become the most commonly used tool for spatial documentation, its potential for cultural heritage management and conservation, the discovery of new archaeological sites, statistical analyses of archaeological data and space and modelling is very well recognized.
The Graduate Symposium series organized by the Graduate Program in Settlement Archaeology at the Middle East Technical University this year  invites papers on GIS Applications in Archaeology for its meeting on 28-29 April 2013. The symposium is open to any field of study pertaining to the topic. The applicants are expected to send an abstract of maximum 250 words to berciyas@metu.edu.tr until 1 March 2013. The applicants will be notified of the process by 5 March 2013.


Assoc.Prof.Burcu Erciyas
Graduate Program in Settlement Archaeology
Middle East Technical University

E-mail:berciyas@metu.edu.tr
Fax:(312)210 35 93

14 Ocak 2013 Pazartesi

Antik Pompei'de tuvaletler ikinci kattaydı

Haberi duyunca aklıma geliverdi: Antik Pompei'de durum böyleydi de yakın zaman Paris'inde durum neden böyle değildi? Yoksa Paris için anlatılanlar yalan mı? Araştırmak lazım.

Haber için tıklayınız: http://www.ntvmsnbc.com/id/25413835/

2 Ocak 2013 Çarşamba

Türkiye ABD'den 'ilham perilerini' geri istiyor

ntvmsnbc.com'dan alınmıştır.
Türkiye'nin arkeolojik çeşitliliği ve zenginliği aşikar. Bu da her zaman Dünya'nın, özellikle Avrupa ve Amerika'nın ilgisini çekmiştir. Bizdeki tarihi eseri taş olarak görme genel düşüncesi nedeniyle sahip çıkamadığımız arkeolojik zenginliğimizi ise kaçakçılıkla bu ülkelere kaptırmışız, hala da kaptırmaya devam ediyoruz maalesef. Ancak bunları geri almak, çalınmasını önlemekten daha zor ve meşakatli. Umarım başarılı oluruz.
Haber için tıklayınız efendim: http://www.ntvmsnbc.com/id/25410749/